روانشناسي رنگها
روانشناسي رنگها
اقسام رنگ
بطور كلي رنگها به سه دسته اصلي تقسيم مي شوند:
رنگهاي خنثي،
رنگهاي گرم
رنگهاي سردنقاشی-ساختمان-قلی-پور.gif (594×135)


رنگهاي خنثي
سياه سفيد، خاكستري، بژ، قهوه اي 
رنگهاي خنثي رنگهايي هستند كه در طيف رنگي وجود نداشته و از تركيب رنگهاي ديگر بوجود مي آيند و مي توانـنـد اثرات مـثـبت يا منفي داشته باشند. سفيد واقعا" يك رنگ نيست بلكه عدم حضور رنگ بشمار ميرود و نـشـانگر خلوص و پاكي است. از طرف ديگر مشكي نشانه قاطعيت، الزام و رسميت مي باشد.
رنگهاي گرم

kkkkkk.gif (400×150)
قرمز، نارنجي، زرد، سبز چمني، ارغواني 
رنگهاي گرم محرك سيستم عصبي بوده و احساسات را تشديد مي كنند. اين دسته از رنگها بوضوح قابل رويت بوده و موجب جلب توجه مي گردند.
رنگهاي سرد
آبي، بنفش، فيروزه اي، سبز مايل به آبي، سبز
رنگهاي سرد رنگهايي ملايم هستند كه اثراتي آرام بخش دارند. آبي روشن مي تواند نشانه صلح و دوستي و آسـايش خاطر، و آبـي تيره نشـانگر قـابليت اعتماد و درستي باشد.

منبع : نقاشی ساختمان |نقاشی ساختمان خوب در شهریار فاز یک
برچسب ها : رنگهاي